دوستت دارم !

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

دفتر عشـــق که بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـے بــــــــــــــــــــ♥ــــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیکه عاشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جورے تو کارتو مونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ♥ـــــــــــد
برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــــــــ♥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ♥ـــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتے میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازے عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نمیکنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاکیـــــــــــــــــ♥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ♥ــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشماے مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــ♥ـــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خــــــــــــــــــلاص رو
ازاون که عاشقــــت بود
بشنواین التماسرو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ــــ♥ــــ
ـــــــ

 دوســـــــ♥ـــــــــــت دارم عزیــــ♥ــــــزم

کیانا عزیز خوش اومدی به وبم عزیزم !

بچه ها فکر بد نکنینا !

من همیشه دیدید اسم بهترین دوستامو یا بالا و یا پایین هر پستم مینویسم پس لطفا خوش بین باشید مرسی !

/ 23 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهسیما

من راستش خیلی شکلکای پرشین بلاگو میدوستم [خجالت] [دلقک][خمیازه][فرشته][قهقهه][بازنده][هورا][گاوچران][رویا]

مهسیما

[قلب][گل]♥--♥ [قلب][گل][قلب]♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب]♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب]♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب]♥--♥--♥ [قلب][گل]♥--♥ [قلب][گل][قلب]♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب]♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب]♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب]♥--♥--♥ [قلب][گل]♥--♥ [قلب][گل][قلب]♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب]♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب]♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب]♥--♥--♥ [قلب][گل]♥--♥

مهسیما

[قلب][گل]♥--♥ [قلب][گل][قلب]♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب]♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب]♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب]♥--♥--♥ [قلب][گل]♥--♥ [قلب][گل][قلب]♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب]♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب]♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب]♥--♥--♥ [قلب][گل]♥--♥ [قلب][گل][قلب]♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب]♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل][قلب]♥--♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب][گل]♥--♥--♥--♥ [قلب][گل][قلب]♥--♥--♥ [قلب][گل]♥--♥

مهسیما

خودت گلی همرو خوب میبینی وااااااااااااااااای مرسی داداشی [لبخند][چشمک][گل][پلک]

ژینا

سپاس از حضورت . هنوز همه ی متن هاتو نخوندم ولی آخریشو خوندم . خوشم اومد قشنگ بود... پایا ... تابعد ....

ژینا

..*•. .•* *•. . ✿✿✿ مرا اینگونه باور کن ، دختری .... ✿✿✿..*•. .•* *•. . ..*•. .•* *•. . ✿✿✿ ژینــــــــ ا ..*•. .•* *•. . ✿✿✿..*•. .•* *•. . ..*•. .•* *•. . ✿✿✿ مرا اینگونه باور کن ، دختری .... ✿✿✿..*•. .•* *•. . ..*•. .•* *•. . ✿✿✿ ژینــــــــ ا ..*•. .•* *•. . ✿✿✿..*•. .•* *•. . ..*•. .•* *•. . ✿✿✿ مرا اینگونه باور کن ، دختری .... ✿✿✿..*•. .•* *•. . ..*•. .•* *•. . ✿✿✿ ژینــــــــ ا ..*•. .•* *•. . ✿✿✿..*•. .•* *•. .

زهرا

خیلی قشنگ بود امیرحسام عزیزم![گل]

sara

[ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل]

sara

[ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل] [ماچ][ماچ] [گل] [گل]